สร้างบรรยากาศแห่งความสดชื่นให้คาเฟ่ ด้วยการตกแต่งสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์

สร้างบรรยากาศแห่งความสดชื่นให้คาเฟ่ ด้วยการตกแต่งสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์