แจกัน ดอกไม้ปลอม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไฮเดรนเยีย โพรเทีย สำหรับตกแต่งโต๊ะโซฟา โต๊ะอาหาร หรือบริเวณพื้นที่โชว์ต่างๆ เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวา

แจกัน ดอกไม้ปลอม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไฮเดรนเยีย โพรเทีย สำหรับตกแต่งโต๊ะโซฟา โต๊ะอาหาร หรือบริเวณพื้นที่โชว์ต่างๆ เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวา