ดอกกล้วยไม้ปลอม แจกันดอกกล้วยไม้ตกแต่งห้องนั่งเล่น ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมแจกันแก้วรมควัน จัดตกแต่งสลับกับปริกน้ำค้าง ตกแต่งลูกตีนเป็ดแห้ง

ดอกกล้วยไม้ปลอม แจกันดอกกล้วยไม้ตกแต่งห้องนั่งเล่น ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมแจกันแก้วรมควัน จัดตกแต่งสลับกับปริกน้ำค้าง ตกแต่งลูกตีนเป็ดแห้ง