ใบไม้ปลอม ตกแต่งโต๊ะโซฟา โต๊ะหัวเตียง หรือมุมต่างๆภายในบ้าน ด้วยแจกันใบไม้ประดิษฐ์พร้อมถาด ที่จับคู่ผสมผสานความสวยงามอย่างลงตัว

ใบไม้ปลอม ตกแต่งโต๊ะโซฟา โต๊ะหัวเตียง หรือมุมต่างๆภายในบ้าน ด้วยแจกันใบไม้ประดิษฐ์พร้อมถาด ที่จับคู่ผสมผสานความสวยงามอย่างลงตัว