ใบมอนสเตอร่า 1

แต่งสถานที่ให้สวยงามด้วย ใบมอนสเตอร่า ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม ต้นไม้ปลอม ใบไม้ปลอม หลากหลายชนิด และ ให้ความสดชื่นได้เหมือนของจริง
– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร
– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม
– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden
ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม Livingstyle