PPL0001 / รูปต้นปาล์มไผ่ 3

ต้นปาล์มไผ่ 3

แต่งสถานที่ให้สวยงามด้วย ต้นปาล์มไผ่ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม ต้นไม้ปลอม หลากหลายชนิด และ ให้ความสดชื่นได้เหมือนของจริง
– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร
– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม
– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden
ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม Livingstyle