ชุดดอกไม้แขวนขนาดใหญ่

ชุดดอกไม้แขวนขนาดใหญ่ เพิ่มบรรยากาศให้กับพื้นที่ด้วย การตกแต่งนี้เป็นการสร้างจุดเด่นให้พื้นที่ว่างต่างๆ สามารถสร้างความสดชื่นเพิ่มขึ้นได้ จาก Livingstyle