ต้นโอลีฟ ต้นไม้ประดิษฐ์ ความสูง 2 เมตร คงทน เคลื่อนย้ายง่าย

ต้นโอลีฟ ต้นไม้ประดิษฐ์ ความสูง 2 เมตร คงทน เคลื่อนย้ายง่าย