ต้นปาล์มไผ่ ในกระถางปูนทรงกลม ทำสีทองสลับดำ ตกแต่งห้องรับแขก

ต้นปาล์มไผ่ ในกระถางปูนทรงกลม ทำสีทองสลับดำ ตกแต่งห้องรับแขก