Livingstyle ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบาย Privalcy

 

 1. ข้อตกลง
  ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่  http://livingstyle.in.thคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
 2. ใช้ License
  1. อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดลงในเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์เพื่อดาวน์โหลดเป็นการชั่วคราวเท่านั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อและภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณจะต้องไม่:
   • แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
   • ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงสาธารณะใด ๆ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
   • ความพยายามที่จะแยกส่วนหรือย้อนวิศวกรรมซอฟแวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ livingstyle;
   • ลบลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากวัสดุหรือ
   • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
  2. ใบอนุญาตนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้าคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดยไลฟ์สไตล์เมื่อใดก็ได้เมื่อยกเลิกการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาอนุญาตนี้คุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่พิมพ์
 3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของไลฟ์สไตล์ถูกจัดให้เป็นแบบ ‘ตามสภาพ’ livingstyle ทำให้ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ
  2. นอกจากนี้ Livingstyle ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องน่าจะเป็นผลหรือความเชื่อถือได้ในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท หรือเกี่ยวกับวัสดุดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
 4. ข้อ จำกัด
  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไลฟ์สไตล์หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายต่อการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของไลฟ์สไตล์ได้ livingstyle หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่อยู่อาศัยได้รับการแจ้งโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยอุบัติเหตุข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ
 5. ความถูกต้องของวัสดุ
  เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ livingstyle อาจรวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ livingstyle ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน livingstyle อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม livingstyle ไม่ได้ให้คำมั่นใด ๆ ในการปรับปรุงวัสดุ
 1. ลิงค์
  livingstyle ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ บริษัท และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองโดยไลฟ์สไตล์ของไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้
 1. การปรับเปลี่ยน
  livingstyle อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันฉบับปัจจุบัน
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและคุณได้ส่งมอบอำนาจโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลของศาลในรัฐหรือที่ตั้งนั้น

นโยบายส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

เป็นนโยบายของ livingstyle ในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจเรียกเก็บในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวมใช้สื่อสารเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เราได้ระบุนโยบายส่วนบุคคลไว้ด้านล่างแล้ว

 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมและที่เหมาะสมกับความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
 • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราระบุและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะใช้และในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นควรมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการสูญหายหรือถูกโจรกรรมรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เราจะทำให้พร้อมสำหรับข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล livingstyle อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ livingstyle

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ livingstyle.in.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ livingstyle.in.thคุกกี้ คือ อะไร
คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ livingstyle.in.th ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ livingstyle.in.th จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ livingstyle.in.th ได้

 

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และ ปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ livingstyle.in.th เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ livingstyle.in.th จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ livingstyle.in.th ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ livingstyle.in.th จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ livingstyle.in.th มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะติดต่อ livingstyle.in.th และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย livingstyle (livingstyle.in.th