Livingstyle ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบาย Privalcy

 

 1. ข้อตกลง
  ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่  https://livingstyle.in.thคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
 2. ใช้ License
  1. อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดลงในเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์เพื่อดาวน์โหลดเป็นการชั่วคราวเท่านั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ใช่การถ่ายโอนชื่อและภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณจะต้องไม่:
   • แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
   • ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงสาธารณะใด ๆ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
   • ความพยายามที่จะแยกส่วนหรือย้อนวิศวกรรมซอฟแวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ livingstyle;
   • ลบลิขสิทธิ์หรือเอกสารกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากวัสดุหรือ
   • ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
  2. ใบอนุญาตนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้าคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดยไลฟ์สไตล์เมื่อใดก็ได้เมื่อยกเลิกการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาอนุญาตนี้คุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่พิมพ์
 3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของไลฟ์สไตล์ถูกจัดให้เป็นแบบ ‘ตามสภาพ’ livingstyle ทำให้ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ
  2. นอกจากนี้ Livingstyle ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องน่าจะเป็นผลหรือความเชื่อถือได้ในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท หรือเกี่ยวกับวัสดุดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
 4. ข้อ จำกัด
  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไลฟ์สไตล์หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายต่อการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของไลฟ์สไตล์ได้ livingstyle หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่อยู่อาศัยได้รับการแจ้งโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยอุบัติเหตุข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ
 5. ความถูกต้องของวัสดุ
  เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ livingstyle อาจรวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ livingstyle ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน livingstyle อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม livingstyle ไม่ได้ให้คำมั่นใด ๆ ในการปรับปรุงวัสดุ
 1. ลิงค์
  livingstyle ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ บริษัท และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองโดยไลฟ์สไตล์ของไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้
 1. การปรับเปลี่ยน
  livingstyle อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันฉบับปัจจุบัน
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและคุณได้ส่งมอบอำนาจโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลของศาลในรัฐหรือที่ตั้งนั้น

นโยบายส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

เป็นนโยบายของ livingstyle ในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจเรียกเก็บในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เราเก็บรวบรวมใช้สื่อสารเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เราได้ระบุนโยบายส่วนบุคคลไว้ด้านล่างแล้ว

 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมและที่เหมาะสมกับความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
 • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราระบุและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะใช้และในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นควรมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการสูญหายหรือถูกโจรกรรมรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เราจะทำให้พร้อมสำหรับข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล livingstyle อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ livingstyle