แต่งห้องให้สวยงามด้วยต้นไม้แขวน ต้นไม้ปลอม หลากหลายชนิด และ ให้ความสดชื่นได้เหมือนของจริง

– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร

– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden

ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม Livingstyle

Showing all 5 results