PBM0011 / Monstera Potted

฿6,500.00

 

มอนสเตอร่าพร้อมกระถาง

 

ใบมอนสเตอร่า นิยมใช้มาตกแต่งตัวบ้านหรือห้อง ในสไตล์ Modern เน้นความเรียบ หรู และสวยงาม เพราะตัวใบมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ตัวใบมีขนาดใหญ่ และมีแฉกตามช่องใบ ส่วนใหญ่ นิยมตัดใบมาใส่โหลหรือแจกัน แต่ไม่นิยมปลูก เป็นต้น เพราะ ลักษณะลำต้น ไม่ค่อยสวยมากนัก เราจึง นำความโดดเด่นของใบมอนสเตอร่า จัดกลุ่มใบลงกระถางและตกแต่งให้มีความงามในแบบฉบับของ Livingstyle ซึ่งทำให้สามารถวางตกแต่งได้ในหลากหลายสถานที่ และสวยงามเป็นเอกลักษณ์

– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร ออฟฟิศ สำนักงาน

– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden

 

ต้นไม้ปลอม ต้นไม้เทียม ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ตกแต่งบ้าน ต้นไม้ตกแต่งร้านอาหาร ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์

Description

Monstera Pott/มอนสเตอร่าพร้อมกระถาง

ใบมอนสเตอร่า นิยมใช้มาตกแต่งตัวบ้านหรือห้อง ในสไตล์ Modern เน้นความเรียบ หรู และสวยงาม เพราะตัวใบมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ตัวใบมีขนาดใหญ่ และมีแฉกตามช่องใบ ส่วนใหญ่ นิยมตัดใบมาใส่โหลหรือแจกัน แต่ไม่นิยมปลูก เป็นต้น เพราะ ลักษณะลำต้น ไม่ค่อยสวยมากนัก เราจึง นำความโดดเด่นของใบมอนสเตอร่า จัดกลุ่มใบลงกระถางและตกแต่งให้มีความงามในแบบฉบับของ Livingstyle ซึ่งทำให้สามารถวางตกแต่งได้ในหลากหลายสถานที่ และสวยงามเป็นเอกลักษณ์

– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร ออฟฟิศ สำนักงาน

– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden

 

ต้นไม้ปลอม ต้นไม้เทียม ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ตกแต่งบ้าน ต้นไม้ตกแต่งร้านอาหาร ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์