BDM0001 / Hanging Trees with the wall 002

฿8,500.00

 

ชุดต้นไม้ประดับขอนไม้เกาะผนัง

 

สร้างความโดดเด่นจากผนังห้องที่ว่างเปล่า โดยนำชุดต้นไม้ประดับขอนไม้เกาะผนัง เพื่อให้สถานที่ของคุณดูมีชีวิตชีวา พร้อมบรรยากาศสีเขียวอบอุ่น เพื่อให้ความผ่อนคลายของผู้ที่เข้ามาอยู่ในสถานที่ โดยแบบฉบับของ Livingstyle

 

– เหมาะกับจัดวางในห้องหรือบริเวณ ที่มีโทนสีอ่อน เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้พื้นที่

– เหมาะกับจัดวางในห้องหรือบริเวณ ที่มีโทนสีเข้ม เพื่อเพิ่มจุดสนใจให้พื้นที่ และทำให้ดอกไม้เด่นขึ้น

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Vintage  หรือ Modern

 

ต้นไม้ปลอม ต้นไม้เทียม ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ตกแต่งบ้าน ต้นไม้ตกแต่งร้านอาหาร ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์ จาก Livingstyle

Description
ชุดต้นไม้ประดับขอนไม้เกาะผนัง

 

สร้างความโดดเด่นจากผนังห้องที่ว่างเปล่า โดยนำชุดต้นไม้ประดับขอนไม้เกาะผนัง เพื่อให้สถานที่ของคุณดูมีชีวิตชีวา พร้อมบรรยากาศสีเขียวอบอุ่น เพื่อให้ความผ่อนคลายของผู้ที่เข้ามาอยู่ในสถานที่ โดยแบบฉบับของ Livingstyle

 

– เหมาะกับจัดวางในห้องหรือบริเวณ ที่มีโทนสีอ่อน เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้พื้นที่

– เหมาะกับจัดวางในห้องหรือบริเวณ ที่มีโทนสีเข้ม เพื่อเพิ่มจุดสนใจให้พื้นที่ และทำให้ดอกไม้เด่นขึ้น

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Vintage  หรือ Modern

 

ต้นไม้ปลอม ต้นไม้เทียม ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ตกแต่งบ้าน ต้นไม้ตกแต่งร้านอาหาร ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์ จาก Livingstyle