Requirement Analysisวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าส่งรูปสถานที่ที่ต้องการตกแต่ง และไอเดียหรือสไตล์ที่ต้องการ พร้อมทั้งขนาดเบื้องต้น Mesure Area ตรวจวัดสถานที่ทีมงานนัดเข้าไปดูสถานที่เพื่อวัดพื้นที่และตรวจสอบหน้างานพร้อมทั้งทำเสนอไอเดียการตกแต่งให้กับคุณลูกค้า ( ลูกค้ามัดจำเพื่อเริ่มดำเนินการวัดสถานที่และผลิตสินค้า Production ผลิตสินค้าดำเนินการผลิตสินค้าตามความต้องการ ( ใช้เวลาในการผลิตประมาณ 1-2 สัปดาห์ )