PBL0001 / Cymbidium Fern with cement Potted Full view

ดอกซิมบีเดียมและใบเฟิร์นในกระถาง

 ดอกซิมบีเดียมและใบเฟิร์นในกระถาง เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับมุมรับแขก และ มุมนั่งเล่น ภายในอาคารได้ ซึ่งทำให้รู้สึกชุ่มชื้น จาก Livingstyle