กระถางไม้ประดับเฟิร์น 2

แต่งสถานที่ให้สวยงามด้วย เฟิร์น ใบเฟิร์น กระถางไม้ประดับเฟิร์น ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม ต้นไม้ปลอม ใบไม้ปลอม หลากหลายชนิด และ ให้ความสดชื่นได้เหมือนของจริง
– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร
– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม
– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden
ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม ใบไม้เทียม Livingstyle