แต่งห้องให้สวยงามด้วยต้นไม้แขวน ต้นไม้ปลอม หลากหลายชนิด และ ให้ความสดชื่นได้เหมือนของจริง

– เหมาะกับการตั้งบริเวณ ห้องทำงาน หรือมุมพักผ่อนภายในอาคาร

– เหมาะกับจัดวางในหลากหลายบริเวณ แล้วแต่ความเหมาะสม

– เหมาะสำหรับการตกแต่งสไตล์  Modern Loft และ Outdoor garden

สวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ สวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ สวนแนวตั้งต้นไม้เทียม ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์ ใบไม้ประดิษฐ์ ใบไม้เทียม Livingstyle

Showing all 4 results