PBXL0001 / White Orchids Potted

฿25,900.00

 

ดอกกล้วยไม้พร้อมกระถางขนาดใหญ่

 

เนื่องจากการออกแบบและติดตั้งผลงานนอกสถานที่ ทาง livingstyle ได้รับโจทย์ในการออกแบบ product สำหรับจัดวางเฉพาะที่จึงได้เกิด Living exclusive collection ขึ้นมา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับพื้นที่นั้นๆ

Exclusive product 01 คือการนำเอาเสน่ห์ของ Farland orchid ซึ่งให้ลักษณะความสวยงามและโดดเด่นเฉพาะตัว มาจัดวางลงบนกระถางเซรามิกพร้อมกับไม้ประดับต่างๆ ซึ่งให้ความกลมกลืน และน่าสนใจ เป็นการสร้างสุนทรีย์ให้พื้นที่ได้อย่างลงตัว

 

ดอกไม้ปลอม ดอกไม้เทียม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ตกแต่งบ้าน ดอกไม้ตกแต่งร้านอาหาร แจกันดอกไม้ ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์

Description

เนื่องจากการออกแบบและติดตั้งผลงานนอกสถานที่ ทาง livingstyle ได้รับโจทย์ในการออกแบบ product สำหรับจัดวางเฉพาะที่จึงได้เกิด Living exclusive collection ขึ้นมา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับพื้นที่นั้นๆ

Exclusive product 01 คือการนำเอาเสน่ห์ของ Farland orchid ซึ่งให้ลักษณะความสวยงามและโดดเด่นเฉพาะตัว มาจัดวางลงบนกระถางเซรามิกพร้อมกับไม้ประดับต่างๆ ซึ่งให้ความกลมกลืน และน่าสนใจ เป็นการสร้างสุนทรีย์ให้พื้นที่ได้อย่างลงตัว

 

ดอกไม้ปลอม ดอกไม้เทียม ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ตกแต่งบ้าน ดอกไม้ตกแต่งร้านอาหาร แจกันดอกไม้ ใบไม้ปลอม ใบไม้เทียม ใบไม้ประดิษฐ์

Additional Information
Dimensions 80 × 80 × 175 cm